Çərşənbə, 17.07.2019, 12:36
Mədəniyyət
Salam Qonaq | RSS
Müsabiqə
Təşəkkürlər!
Vergi dostları
Dağlar
Milli Net
Statistika

Xətdəkilər: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0
Hazırladığı İnternet Kataloqu saytımızda yerləşdirməyə razılıq verdiyinə görə Ramil müəllimə təşəkkür edirik! - http://veb2ramil.blogspot.com/p/fnlr-uzr-internet-resurslar.html
 
MÜXTƏLİF FƏNLƏR ÜZRƏ VƏ MARAQLI TƏDRİS BÖLMƏLƏRİNİ ƏHATƏ EDƏN İNTERNET KATALOQ
 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İNTERNET RESURSLARI

Əziz oxucular portal.edu.az saytında olduqca maraqlı Azərbaycan dilində internet resursları var.

İnfoko.az -İbtidai sinif müəllimləri üçün.
müsabiqe.edu.az- Bu resursların cəmləşdiyi bu saytdır.(Bütün fənlər üzrə maraqlı interaktiv resurslar vardır)

FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA

http://www.fizika.ru/ — Bu saytda 7,8 və 9-cu siniflər üzrə  maraqlı testlər, tapşırıqlar, labaratoriya işləri yerləşdirilmişdir
 
http://nic.ru/— Bu saytda termodinamika, müxtəlif fiziki təcrübələr(animasiyalar formasında yerləşdirilmişdir
 
 http://www.chat.ru/ecalcsys/main.htmBu proqram fizika məsələlər həll edir həmçinin Kirxoqrof qanunu, kontur cərəyanlarının --------- proqram həmçinin potensial diaqramma  və güc hesablama balansı göstərilmişdir.
http://phisika.boom.ru/ — Astranomiyadan qravitasiya, kvant fizikası, paradokslar nüvə fizikası öz əksini tapmışdır.
 
http://www.planetarium.ru  - Astronomik təhsil bu böyük proyektdir. Astronomiyanı keçən müəllimlər üçün   və astronomiyaya maraq göstərənlər üçün. Saytda Astronomiyaya aid ən vacib məlumatlar var.
 
Tələbələrin imtahanlara hazırlaşmasına kömək məqsədi ilə sayt yaradılmışdır.
 
Müxtəlif fizikanın bölmələri üzrə maraqlı resurslar vardır.
 
Təbiət hadisələrinin öyrənilməsinin maraqlı tarixi faktları və maraqlı təcrübələr haqqında. İşığın alınması prosesi burda öz əksini tapmışdır. 
 
Laboratoriya işləri üçün qiymətli məlumatlar var.
 
Nüvə fizikası və Günəş haqqında məlumatlar var.
 
KİMYA
 
Yaraslav universitetinin kimya fənni üzrə hazılradığı maraqlı saytdır.Burda Sizlərə lazım olan bütün məlumatları tapa bilərsiniz.
 
10-11-ci siniflər üçün, kimya fənnindən Elektron dərslik vəsaiti. Ev tapşırıqları, labaratoriya işləri və sairə maraqlı bölmələr öz əksini tapmışdır. http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
Kimya fənni üzrə bir məlumat bazasıdır ki, bu bazadan btün məlumatları tapa bilərsiniz.
 
Kimya fənnindən ali məktəblərə hazırlaşanlar üçün, testər, tapşırıqlar öz əksini tapmışdır.
 
COĞRAFİYA
 
   Dünya ölkələri onların fiziki coğrafiyası haqqında maraqlı məlumatlar vardır.
 
Dağlar və düzənliklər haqqında
 
Dünya ölkələri haqqında məlumat portalıdır. əhali, fiziki xəritəsi, iqlimi, coğrafi mövqeyi və sairə.
 
İnternet dərslər vardır.
 
Su, hava haqqında dərslər.
 
Dünyada olan muzeylər haqqında
 
Dünyada baş vermiş maraqlı coğrafi hadisələr.
 
8101/resource/distant/geographic/index.html 
Müəllimlər üçün Distant dəstək. Burda metodiki tövsüyələr ala bilərsiniz.
 
Dünya coğrafiyası(150 dən çocx dövlətlər haqqında məlumatlar var)
 
Materiklər haqqında qiymətli məlumatlar.
 
İnteraktiv xəritələr, dünya əhalisinin yerləşmə arelalları və tarixi haqqında   
məlumatlar tapmaq olar.
 
İnternetdən coğrafiya dərslərində necə istifadə etmək olar.
 
BİOLOGİYA
Burda Anataomiyaya aid maraqlı interaktiv testlər, tapşırıqlar vardır.
 
Heyvanların tipləri haqqında zəngin məlumatlar vardır. Nadir incilər( qırmızı 
kitaba adları düşmüş heyvanlar haqqında da vardır) Bundan əlavə olaraq, bu 
saytda həm də müzakirələr üçün forum da vardır.
 
TARİX
 
Qədim Dünya Tarixi öz əksini tapıb. Elektron dərslikdir.
 
Rusiya imperiyasının hərbi münaqişələri haqqında məlumatlar verilir.
 
Qədim Misir tarixi haqında dərin məlumatlar var. Onun yaranması, əhalinin 
formalaşması, müharibələr, imperiyalar, bağlanan sülh müqavilələri və sairə 
haqda  geniş məlumatlar öz əksini tapmışdır.
 
Dekabristlər üsyanı haqqındadır. Üsyanın başlanması, üsyanına qədər  və 
üsyandan sonrakı mərhələlər öz əksini tapmışdır.
 
http://ancient.holm.ru/ — Древний мир Тема сайта — история Древнего 
мира и все, что с ней связано. История древних держав, философия,   
культура, религия, искусство, наука.
 
Qədim Roma haqqında zəngin məlumatlar var( tarixi, yaranması, əhalisi, Qrax 
ardaşlarının islahatları, imperiya, respublika dövrləri, 3 Pun müharibəsi və sairə)
 
İkinci dünya müharibəsi haqqında video məlumatlar mövcuddur. Həm də arxiv  
materialları da vardır.
 
MDB dövlətlərinin tarixi haqında zəngin ensiklopediyalar öz əksini tapıb.
 
Bu saytda Qədim Dünya, Orta Əsrlər və Yeni dövr Dünya tarixləri öz əksini   
 tapmışıdr.
 
Fransa Burjua inqilabı haqqında – İnqilaba qədər, inqilabın başlanması və  ondan  
sonrakı  olan dövrlər öz əksini tapıb.
 
Dünya tarixi haqqında portaldır. 400 kiçik saytlar vardır.
 
RUS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT
 
 
XARİCİ DİL
 
Online ingilis dili dərsi
 
ingilis dilində müxtəlif səviyyələrə uyğun mətnlər
 
İngilis dili müəllimləri üçün pulsuz Distant təhsil alma imkanları var.
 
http://www.toefl.ru/ — TOEFL proqramı üzrə imtahana hazırlıq
 
Kiçik məqalələr, testlər, lətifələr, danışıq üçün topiklər və sairə
 
 
 
 
 
 
 
 


  


  


  

 

 

Müəllif: Nurlan Quliyeva. Dizayn və proqramlaşdırma: N.Quliyeva